ฝ่ายวิศวกรรมจัดอบรม Training เพื่อความรู้ความสามารถ - บริษัท เมเจอร์ พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส จำกัด

การอบรมให้ความรู้ความสามารถ ด้านระบบไฟฟ้าหลักและระบบสุขาภิบาล

         ฝ่ายวิศวกรรมได้มีการจัดอบรม Training เพื่อความรู้ความสามารถให้กับช่างเทคนิคของหน่วยงาน ในด้านระบบไฟฟ้าหลักและระบบสุขาภิบาล ให้กับทีมช่างประจำพลัม คอนโด พัฒนาสามัคคี

Leave a comment

Sign in to post your comment or sign-up if you don't have any account.