กิจกรรมสัมมนาบริษัท - บริษัท เมเจอร์ พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส จำกัด

สัมมนาคณะทำงานประจำสำนักงานใหญ่ ประจำปี 2564
ณ โรงแรมทองแสงบีช จังหวัดจันทบุรี
ในวันที่ 3-4 ธันวาคม 2564

Leave a comment

Sign in to post your comment or sign-up if you don't have any account.