กิจกรรมซ้อมหนีไฟ - บริษัท เมเจอร์ พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส จำกัด

กิจกรรมซ้อมหนีไฟ

บริษัท เมเจอร์ พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส จำกัด ร่วมกับ คอนโด Hyde sukhumvit 13 จัดกิจกรรมซ้อมอพยพหนีไฟและฝึกซ้อมดับเพลิงประจำปี 2564 ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 

Leave a comment

Sign in to post your comment or sign-up if you don't have any account.